Log in
0
Välj en sida

INTEGRITETSPOLICY

Dataskydd

Följande sekretesspolicy gäller användningen av vår webbshop www.bestpen.se (nedan kallad “webbutik”).

Vi lägger stor vikt vid integriteten. Insamlingen och behandlingen av dina personuppgifter sker i enlighet med gällande bestämmelser om dataskydd, särskilt EU: s allmänna databeskrivningsförordning (DSGVO), vilket också är relevant rättslig grund. Vi samlar och behandlar dina personuppgifter för att kunna erbjuda dig den ovan nämnda webbutiken. I detta uttalande beskrivs hur och för vilket ändamål dina uppgifter samlas in och används och vilka alternativ du har i relation till personlig information.

Genom att använda denna onlinebutik godkänner du samlingen, användningen och överföringen av din information i enlighet med denna sekretesspolicy.
Rättslig grund och lagringsvaraktighet

Den rättsliga grunden för databehandling enligt föregående punkter är artikel 6.1 f GDPR. Våra legitima intressen för databehandling innefattar bland annat att nätbutiken fungerar och säkerställs, undersöker hur webbshoppen används av besökare och förenklar användningen av webbutiken.

Om inte specifikt anges lagras endast personuppgifter så länge som nödvändigt för att uppfylla syftet.
definitioner

Denna sekretesspolicy baseras på de villkor som används i Allmänna databeskyddsförordningen (DSGVO) och definieras i Art. 4 Definitioner.
Ansvarig organ

Ansvarig organ för insamling, behandling och användning av dina personuppgifter i den mening som avses i GDPR

BetInv AG

Gewerbe street 5; 6330 Cham

E-post: info () bestpen.eu

Om du vill invända mot insamling, behandling eller användning av dina uppgifter av oss i enlighet med denna integritetspolicy som helhet eller för enskilda åtgärder, kan du ta itu med din invändning mot ovan nämnda ansvariga organ.

Du kan spara och skriva ut denna sekretesspolicy när som helst.
Insamling och bearbetning av generell data och information
åtkomstdata

Vi som en webbutikoperatör och vår värdleverantör samlar information om dig om du använder denna webbutik. Vi samlar automatiskt information om din användning och interaktion med oss ​​och registrerar information om din dator eller mobilenhet. Vi samlar, lagrar och använder data om varje tillgång till vårt online-erbjudande (så kallade serverloggfiler). Tillgångsdata inkluderar:

Namn och URL för den hämtade filen
Datum och tid för hämtning
överförd mängd data
Meddelande om lyckad hämtning (HTTP-svarskod)
Webbläsartyp och webbläsareversion
operativ system
Referreringsadress (dvs den tidigare besökta sidan)
IP-adress och den begärande leverantören

Vi använder dessa logguppgifter utan tilldelning till din person eller annan profilering för statistiska utvärderingar för drift, säkerhet och optimering av vårt online-erbjudande, men också för anonym anteckning av antalet besökare till vår webbshop (trafik) och omfattning och art av användningen av vår webbutik och tjänster. Baserat på denna information kan vi erbjuda personligt och platsbaserat innehåll, analysera trafik, felsöka och förbättra våra tjänster.

Av säkerhetsskäl (till exempel för att undersöka missbruk, bedrägerier eller hackerattacker) lagrar vi dessa serverns loggfiler för max. 14 dagar; Därefter raderas dessa loggar. Om det emellertid finns konkreta skäl för misstankar som kräver ytterligare bevarande som bevis på bevis, är sådana uppgifter uteslutna från raderingen tills slutlig förtydligande.
Registrering / skapande av kundkonto

För att du ska kunna spara den upprepade inmatningen av dina data för orderbehandling för uppföljningsköp i vår webbutik, kan du registrera dig som användare på vår hemsida och skapa ett lösenordsskyddat kundkonto. Datan matas in i en inmatningsmask och skickas till oss och lagras. En överföring av data till tredje part sker inte. Följande data samlas in under registreringsprocessen:

hälsning
förnamn
Efternamn
Företagsnamn
UstID
e-postadress
Gatu- och husnummer (leveransadress eller sittplats)
Postnummer
plats
Land
Lösenord
Telefonnummer.
Fax nr. (Valfri)

Syftet med datainsamling och lagringstid för de registrerade uppgifterna

De uppgifter som lämnas av dig är skyldiga att uppfylla kontraktet eller att genomföra förhandlingsåtgärder och att behandla din beställning (er). Utan dessa uppgifter kan vi inte ingå avtalet med dig.

Den insamlade data krävs också att

Identifiera dig som en entreprenör
För att kunna försörja dig
För att du ska kunna använda ett lagrat kundkonto för en förenklad kassa.
överensstämma med de juridiska kraven i handelsrätten (ingående köpavtal).

Överföring av data till tredje part sker inte, med undantag för överföring till bearbetningsbanken / betaltjänstleverantören i syfte att debitera inköpspriset, till det transportföretag / rederiet som beställts av oss för att leverera varorna och till Vår skattgivare för att uppfylla våra skatteförpliktelser.

Rättslig grund för databehandling av dina registreringsuppgifter

Rättslig grund för behandlingen av registreringsdata i närvaro av användarens samtycke är Art. 6 para. 1 lit. en GDPR. Eftersom registreringen tjänar inledandet och därefter uppfyllandet av ett kontrakt av vilket användaren är avtalsparten är ytterligare rättslig grund för behandlingen av uppgifterna Art. 6 para. 1 lit. b DSGVO.

Lagringsperiod för dina registreringsdata, invändningar och bortskaffningsalternativ

Efter avslutad köpprocess kommer de data som lagras hos oss att raderas. Vid ett slutfört kontrakt kommer alla uppgifter från kontraktsförhållandet att lagras till utgången av skattetiden. Som användare har du fortfarande möjlighet att avbryta registreringen under “Mitt konto”. H. Ta bort ditt kundkonto. Du kan också ändra dina data där. Om uppgifterna är nödvändiga för att uppfylla ett avtal eller att genomföra förhandlingsåtgärder är för tidig borttagning av uppgifter endast möjlig, såvida inte avtalsenliga eller lagliga skyldigheter utesluter utelämnandet.
småkakor

Denna webbutik använder cookies. Cookies är textfiler som lagras och lagras på ett datorsystem via en webbläsare.

Många webbplatser och servrar använder cookies. Många cookies innehåller ett så kallat cookie-ID. Ett cookie-ID är en unik identifierare av cookien. Den består av en sträng genom vilken webbsidor och servrar kan tilldelas den specifika webbläsare där kakan lagras. Detta gör att besökta webbplatser och servrar kan skilja personens webbläsare från andra webbläsare som innehåller andra cookies. En viss webbläsare kan identifieras och identifieras av det unika cookie-id.

Genom att använda cookies kan vi erbjuda användare av denna webbutik med mer användarvänliga tjänster som inte skulle vara möjliga utan cookie-inställningen.

Den registrerade kan när som helst förhindra att cookies ställs in i vår webbshop med hjälp av en motsvarande inställning av den webbläsare som används och därmed strider mot inställningen av cookies. Dessutom kan redan angivna cookies raderas när som helst via en webbläsare eller andra program. Detta är möjligt i alla vanliga internetbläsare. Om den registrerade inaktiverar inställningen av cookies i den använda webbläsaren kan inte alla funktioner i vår webbshop vara fullt användbara.

Följande länkar ger dig information om hur du kan hantera (och till och med avaktivera) cookies på de viktigaste webbläsarna:

Chrome-webbläsare
Internet Explorer
Mozilla Firefox
safari

Kontaktalternativ via denna webbutik

Om du kontaktar oss (t.ex. via kontaktformulär, e-post, telefon, via sociala medieplattformar), lagrar vi dina uppgifter för behandling av undersökningen samt för fallet att efterföljande frågor uppstår. Vi lagrar och använder endast andra personuppgifter om du godkänner det eller det är tillåtet enligt lag utan särskilt samtycke.

Rättslig grund för behandlingen av uppgifterna i närvaro av användarens samtycke är Art. 6 para. 1 lit. en GDPR. Den rättsliga grunden för behandlingen av de uppgifter som överförs i samband med att e-post skickas är artikel 6.1 lit. f DSGVO. Om e-postkontakten syftar till att ingå ett avtal, är ytterligare rättslig grund för bearbetningen Art. 6 para. 1 lit. b DSGVO.

Vi tar bort data från sådana förfrågningar när de inte längre behövs. Nödvändigheten av denna data kontrolleras vartannat år. Dessutom gäller de lagstadgade arkiveringsförpliktelserna.
Överföringar av data via betalningsleverantörer
Betalning via Klarna

Vi har integrerade betalningsmoduler från Klarna i vår webbshop. Klarna är en online betalningstjänstleverantör som låter dig köpa på konto eller flexibla avbetalningar. Dessutom erbjuder Klarna andra tjänster såsom köparskydd eller identitets- och kreditkontroll.

Klarnas verksamhetsbolag är Klarna AB, Sveavägen 46, 111 34 Stockholm, Sverige.

Om du väljer betalningsalternativet “Köp på konto” eller “inköpsköp” under beställningsprocessen i vår webbshop, skickas dina data automatiskt till Klarna. Genom att välja ett av dessa betalningsalternativ godkänner du överföring av personuppgifter som är nödvändiga för bearbetning av faktura eller avbetalningsköp eller för identitets- och kreditkontroll.

Personuppgifterna som skickas till Klarna är vanligtvis ett förnamn, efternamn, adress, födelsedatum, kön, e-postadress, IP-adress, telefonnummer, mobilnummer samt annan information som krävs för att behandla en faktura eller avbetalning, För genomförandet av köpavtalet är även sådana personuppgifter nödvändiga, vilka är i samband med respektive order. I synnerhet kan det finnas en ömsesidig utbyte av betalningsinformation, såsom bankuppgifter, kortnummer, utgångsdatum och CVC-kod, antal artiklar, artikelnummer, uppgifter om varor och tjänster, priser och skatt, information om tidigare köpbeteende eller annan information om den berörda personens ekonomiska situation,

Syftet med överföringen av uppgifterna är framför allt identitetsverifiering, betalningsadministration och bedrägeribekämpning. Kontrollenheten ger Klarna personuppgifter, särskilt om det finns ett berättigat intresse för överföringen. De personuppgifter som utväxlas mellan Klarna och regulatorn överförs av Klarna till kreditbyråer. Denna överföring syftar till identitets- och kreditkontrollen.

Klarna vidarebefordrar även personuppgifter till anknutna företag (Klarna Group) och tjänsteleverantörer eller underleverantörer, i den utsträckning detta är nödvändigt för att uppfylla avtalsförpliktelserna eller uppgifterna ska behandlas i ordern.

För att besluta om upprättande, genomförande eller uppsägning av ett avtalsförhållande samlar och använder Klarna uppgifter och uppgifter om den registrerades betalningsbeteende samt sannolikhetsvärden för deras beteende i framtiden (sk scoring). Beräkningen av poängen utförs på grundval av vetenskapligt erkända matematisk-statistiska metoder.

Du kan när som helst återkalla samtycket till hantering av personuppgifter mot Klarna. En återkallelse har ingen inverkan på personuppgifter som måste behandlas, användas eller överföras för (avtals) betalning.

Klarnas tillämpliga integritetspolicy finns på https://cdn.klarna.com/1.0/shared/content/policy/data/en_en/data_protection.pdf.
Betalning via Paypal

Vi har integrerade komponenter från betalningsleverantören PayPal i vår webbutik. Betalningar görs via så kallade PayPal-konton, som är virtuella privata eller företagskonton. Dessutom har PayPal möjlighet att behandla virtuella betalningar via kreditkort om en användare inte har ett PayPal-konto. Ett PayPal-konto hanteras via en e-postadress, varför det inte finns något klassiskt kontonummer. PayPal gör det möjligt att initiera online betalningar till tredje part eller för att få betalningar. PayPal tar också upp förvaltarfunktioner och erbjuder köparskyddstjänster.

Det europeiska operativa bolaget i PayPal är PayPal (Europe) S.à.r.l. & Cie S.C.A., 22-24 Boulevard Royal, 2449 Luxemburg, Luxemburg.

Om du väljer som en drabbad person under orderprocessen i vår webbutik som betalningsalternativ “PayPal”, skickas din nödvändiga betalningsdata automatiskt till PayPal. Genom att välja detta betalningsalternativ godkänner du överföring av personuppgifter som krävs för betalningsbehandling.

Personuppgifterna som skickas till PayPal är vanligtvis förnamn, efternamn, adress, e-postadress, IP-adress, telefonnummer, mobilnummer eller annan information som krävs för betalningsbehandling. För genomförandet av köpavtalet är även sådana personuppgifter nödvändiga, vilka är i samband med respektive order.

Syftet med överföringen av uppgifterna är betalningsbearbetning och bedrägeribekämpning. Kontrollenheten ger PayPal personlig identifierbar information, särskilt om det finns ett berättigat intresse för överföringen. De personuppgifter som utbyts mellan PayPal och regulatorn kan överföras av PayPal till kreditrapporteringsbyråer. Denna överföring syftar till identitets- och kreditkontrollen.

PayPal kan avslöja personuppgifter till medlemsförbund och tjänsteleverantörer eller underleverantörer, i den mån det är nödvändigt för att uppfylla sina avtalsförpliktelser eller att behandla uppgifterna på uppdrag av.

Som en drabbad person kan du när som helst återkalla samtycket till hantering av personuppgifter med PayPal. En återkallelse har ingen inverkan på personuppgifter som måste behandlas, användas eller överföras för (avtals) betalning.

PayPals tillämpliga sekretesspolicy finns på https://www.paypal.com/webapps/mpp/ua/privacy-full.
Betalning via Sofortüberweisung

Vi har integrerade komponenter i Sofortüberweisung i vår webbutik. Sofortüberweisung är en betaltjänst som möjliggör kontantlös betalning för produkter och tjänster på Internet. Sofortüberweisung representerar ett tekniskt förfarande genom vilket online-återförsäljaren omgående får en betalningsbekräftelse. Detta gör att en handlare kan leverera varor, tjänster eller nedladdningar till kunden omedelbart efter beställningen.

Operationsföretaget Sofortüberweisung är SOFORT GmbH, Fußbergstraße 1, 82131 Gauting, Tyskland.

Om du väljer som en drabbad person under beställningsprocessen i vår webbutik som betalningsalternativ “Sofortüberweisung”, skickas dina uppgifter som behövs för betalning automatiskt till Sofortüberweisung. Genom att välja detta betalningsalternativ samtycker du till överföring av personuppgifter som krävs för betalningsbehandling.

Vid köp via Sofortüberweisung överför du PIN och TAN till Sofort GmbH som köpare. Sofortüberweisung utför sedan en överföring till online-återförsäljaren efter en teknisk kontroll av kontosaldot och hämtning av ytterligare data för att kontrollera kontofonderna. Genomförandet av den finansiella transaktionen överförs sedan automatiskt till online-återförsäljaren.

De personuppgifter som utbyts med Sofortüberweisung är förnamn, efternamn, adress, e-postadress, IP-adress, telefonnummer, mobilnummer eller annan information som krävs för betalningsbehandling. Syftet med överföringen av uppgifterna är betalningsbearbetning och bedrägeribekämpning. Kontrollenheten ger Sofortüberweisung annan personlig information även om det finns ett berättigat intresse för överföringen. De personuppgifter som utbyts mellan Sofortüberweisung och regulatorn kan under vissa omständigheter överföras till kreditreferensorganen av Sofortüberweisung. Denna överföring syftar till identitets- och kreditkontrollen.

Sofortüberweisung kan överföra personuppgifter till anknutna företag och tjänsteleverantörer eller underleverantörer, så långt det är nödvändigt för att uppfylla avtalsförpliktelserna eller uppgifterna ska behandlas i ordern.

Som en drabbad person kan du när som helst återkalla samtycket till hantering av personuppgifter i relation till Sofortüberweisung. En återkallelse har ingen inverkan på personuppgifter som måste behandlas, användas eller överföras för (avtals) betalning.

De tillämpliga bestämmelserna om skydd av personuppgifter i Sofortüberweisung finns på https://www.sofort.com/ger-DE/datenschutzerklaerung-sofort-gmbh.

Google Analytics

Baserat på vårt berättigade intresse enligt artikel 6 punkt 1 bokstav f) GDPR använder vi Google Analytics, en webbanalys av Google Inc. (“Google”). Google Analytics använder så kallade “cookies”, textfiler som är lagrade på din dator och som tillåter en analys av användningen av webbutiken av dig. Informationen som cookien genererar om användningen av denna webbutik av besökarna överförs vanligtvis till en Google-server i USA och lagras där.

På vår vägnar kommer Google att använda den här informationen för att utvärdera din användning av webbutiken, för att sammanställa rapporter om onlineaffärsverksamheten och för att ge oss andra tjänster relaterade till användningen av webbutiken och internet.

Vi använder endast Google Analytics med aktiverad IP-anonymisering. Det innebär att användarens IP-adress kommer att förkortas av Google inom Europeiska unionens medlemsstater eller i andra avtalsslutande stater i avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet. Endast i undantagsfall kommer hela IP-adressen att skickas till en Google-server i USA och förkortas där.

IP-adressen som tillhandahålls av Google Analytics som en del av Google Analytics kommer inte att slås samman med andra Google-data. Du kan förhindra att cookies lagras av en motsvarande inställning av din webbläsars programvara. Vi påpekar dock att du i det här fallet inte kan använda alla funktioner i denna webbutik i sin helhet.

Dessutom kan du förhindra att Google samlar in de data som genereras av cookien och dess användning av onlinebutiken (inklusive din IP-adress) samt bearbetningen av dessa data av Google genom att ladda ner webbläsarens plug-in tillgänglig under Följ länken och installera: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=sv.

Som ett alternativ till webbläsarens plug-in eller i webbläsare på mobila enheter kan du klicka på följande länk för att ställa in en avkodspaket som hindrar Google Analytics från att spåra i den här webbutiken i den här webbläsaren i framtiden. Om du har raderat cookies i din webbläsare måste du klicka på den här länken igen: inaktivera Google Analytics på www.bestpen.co.uk
Sociala bokmärken / plug-ins – sociala nätverk

Ett socialt nätverk kan fungera som en plattform för att utbyta åsikter och upplevelser, eller låta Internetgemenskapen tillhandahålla personlig eller företagsinformation.
Använd och använd av Facebook

Vi integrerade komponenter i företaget och sociala nätverk Facebook i vår webbutik.

Operationsföretaget Facebook är Facebook, Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, USA. Personer med ansvar för behandling av personuppgifter, om en drabbad person bor utanför USA eller Kanada, är Facebook Ireland Ltd., 4 Canal Grande, Canal Grande, Dublin 2, Irland.

Varje gång en av de enskilda sidorna i denna webbutik uppropas, orsakas webbläsaren på den berörda personens informationsteknologisystem automatiskt av respektive Facebook-komponent för att hämta en representation av motsvarande Facebook-komponent i Facebook. En översikt över alla plugin-program på Facebook finns på https://developers.facebook.com/docs/plugins/?locale=en_US. Som en del av denna tekniska process får Facebook information om vilken specifik undersida av vår webbplats som besöks av den berörda personen.

Om den berörda personen samtidigt är inloggad på Facebook, erkänner Facebook vid varje besök i vår webbutik av den berörda personen och under hela varaktigheten av varje vistelse i vår webbshop, vilken specifik botten i vår webbshop den berörda personen besöker. Denna information samlas in via Facebook-komponenten och tilldelas av Facebook till den respektive Facebook-kontot för den registrerade. Om den berörda personen aktiverar en av de Facebook-knappar som är integrerade i vår webbutik, till exempel “Like” -knappen, eller om den berörda personen kommenterar, tilldelar Facebook denna information till personens personliga Facebook-användarkonto och sparar det här personlig information ,

Datapolicyn som publiceras av Facebook, som finns tillgänglig på https://de-de.facebook.com/about/privacy/, ger information om insamling, bearbetning och användning av personuppgifter via Facebook. Det förklarar också vilka alternativ Facebook erbjuder för att skydda den registrerades integritet. Dessutom finns olika program tillgängliga, vilket gör det möjligt att undertrycka dataöverföring till Facebook. Sådana applikationer kan användas av den registrerade för att undertrycka dataöverföring till Facebook.
Dina rättigheter som datakontrollant

Enligt gällande lag har du olika rättigheter, enligt nedan, avseende din personliga information. Om du vill hävda dessa rättigheter, skicka din förfrågan till ovannämnda person via e-post eller post med en tydlig identifiering av din person.
Rätt till bekräftelse och information

Du har rätt att när som helst få en bekräftelse från oss om huruvida personuppgifter som rör dig behandlas. Om så är fallet har du rätt att få gratis information från oss om de personuppgifter du har lagrat tillsammans med en kopia av dessa uppgifter. Vidare finns det rätt till följande uppgifter:

förädlingsändamål;
kategorier av personuppgifter som behandlas
Mottagarna eller kategorierna av mottagare till vilka personuppgifterna har lämnats eller fortfarande är avslöjda, särskilt till mottagare i tredjeländer eller internationella organisationer.
om möjligt, den planerade varaktigheten för vilken personuppgifterna är lagrade eller, om detta inte är möjligt, kriterierna för att bestämma denna varaktighet
Förekomsten av en rätt att rätta till eller radera personuppgifterna om dig eller till en kontrollbegränsning av kontrollen eller en rätt att göra invändningar mot sådan behandling.
förekomsten av en rätt att överklaga till en tillsynsmyndighet
Om den personliga informationen inte samlas in från dig, all tillgänglig information om källan till data;
Förekomsten av automatiserat beslutsfattande, inklusive profilering, i enlighet med artikel 22.1 och 4.1 GDPR och åtminstone i dessa fall meningsfull information om logiken och konsekvenserna och konsekvenserna av sådan behandling för dig.

Om personuppgifter överförs till ett tredjeland eller till en internationell organisation har du rätt att bli informerad om lämpliga skyddsåtgärder enligt artikel 46 i GDPR i samband med överföringen.
Rätt till rättelse

Du har rätt att kräva omedelbar korrigering av felaktiga personuppgifter om dig. Med hänsyn till syftet med detta har du rätt att begära slutförandet av ofullständiga personuppgifter, inklusive genom en kompletterande redogörelse.

Rätt till avbokning (“rätt att bli glömd”)

Du har rätt att fråga oss om att radera din personliga information utan dröjsmål, och vi måste radera din personliga information omedelbart om något av följande är sant:

Personuppgifterna är inte längre nödvändiga för de ändamål för vilka de samlades eller på annat sätt behandlades.
De återkallar sitt samtycke som bearbetningen baserades i enlighet med artikel 6.1 GDPR a) eller artikel 9.2 a GDPR och det finns inget behov av någon annan rättslig grund för behandlingen.
I enlighet med artikel 21.1 i GDPR har de invändningar mot bearbetningen och det finns inga berättigade skäl till bearbetningen, eller de motsätter sig bearbetningen i enlighet med artikel 21.2 i GDPR.
Personuppgifterna behandlades olagligen.
Ta bort personuppgifter krävs för att uppfylla en laglig skyldighet enligt unionslagstiftning eller nationell lagstiftning som vi är föremål för.
Personuppgifterna samlades i samband med informationssamhällets tjänster som erbjuds i enlighet med artikel 8.1 i GDPR.

Om vi ​​har gjort personuppgifter offentligt tillgängliga och måste radera den ska vi vidta lämpliga åtgärder, inklusive tekniska medel, för att informera datainsamlare som behandlar personuppgifterna med hänsyn till tillgänglig teknik och genomförandekostnader, som du har begärt att Du tar bort länkar till sådan personlig information eller kopior eller kopior av sådan personlig information.
Rätt till begränsning av bearbetning

Du har rätt att kräva att vi begränsar behandlingen om något av följande villkor gäller:

Noggrannheten i din personliga information bestrides av dig under en tidsperiod som gör det möjligt för oss att verifiera riktigheten av din personliga information.
behandlingen är olaglig och du har invänt mot att personuppgifterna raderas och i stället kräver begränsning av användningen av personuppgifterna.
Vi behöver inte längre personlig information för bearbetning, men du behöver informationen för att hävda, utöva eller försvara dina rättigheter, eller
Du har invänt mot behandlingen enligt artikel 21.1 i GDPR, så länge det inte är säkert att vårt företags legitima skäl uppväger din.

Rätt till dataöverföring

Du har rätt att få de personliga uppgifter som du har lämnat till oss i ett strukturerat, gemensamt och maskinläsbart format och du har rätt att överföra informationen till en annan person utan hinder från oss, förutsatt att

bearbetningen bygger på ett samtycke enligt artikel 6.1 a GDPR eller artikel 9.2 a GDPR eller på ett kontrakt enligt artikel 6.1 b GDPR och
bearbetningen görs med hjälp av automatiserade procedurer.

När du utövar din rätt till dataöverförbarhet i enlighet med punkt 1 har du rätt att erhålla att personuppgifterna sänds direkt av oss till en annan part, så långt det är tekniskt genomförbart.

Du har rätt, när det gäller din egen speciella situation, att när som helst invända mot behandlingen av personuppgifter som rör dig i enlighet med artikel 6.1 (e) eller (f) i GDPR. Detta gäller även för profilering baserat på dessa bestämmelser. Vi behandlar inte längre personlig information, om vi inte kan visa tvingande legitima grunder för behandling som överväger dina intressen, rättigheter och friheter eller behandlingen är för att hävda, utöva eller försvara rättsliga krav.

Om personuppgifter behandlas av oss för att driva direktreklam har du allmänhetens rätt att när som helst och utan att ange skäl att göra invändningar mot behandlingen av personuppgifter som rör dig med anledning av sådan reklam. Detta gäller även för profilering i den utsträckning det är förknippat med sådan direktpost.

Du har rätt att motsätta dig behandling av personuppgifter som rör dig för vetenskapliga eller historiska forskningsändamål eller för statistiska ändamål enligt artikel 89.1 i GDPR, om inte: behandling krävs för att uppfylla en uppgift av allmänt intresse.
Automatiserade beslut inklusive profilering

Du har rätt att inte bli föremål för ett beslut baserat uteslutande på automatisk bearbetning – inklusive profilering – som kommer att få rättsverkan eller på liknande sätt påverka dig på liknande sätt.
Rätt att återkalla ett samtycke om dataskydd

Du har rätt att återkalla ditt samtycke till behandling av personuppgifter när som helst.

Om du vill utnyttja din rätt till återkallande eller invändning, vänligen kontakta ovan nämnda ansvariga kontor.
Rätt att klaga till en tillsynsmyndighet

Du har rätt att klaga till en tillsynsmyndighet, i synnerhet i den medlemsstat där du är bosatt, anställd eller platsen för den påstådda överträdelsen, att du anser att behandlingen av dina personuppgifter är olaglig.

Länkar till tillsynsmyndigheterna: Kontaktuppgifter för dataskyddspersonal i federala stater och virtuella dataskyddskontor.
Automatiserat beslutsfattande

Ett automatiskt beslutsfattande baserat på de personuppgifter som samlas in via denna webbutik sker inte.

I grund och botten använder vi bara dina personuppgifter inom vårt företag.

Om och i den mån vi bedriver tredje part i samband med utförandet av avtal eller tillhandahållandet av denna webbutik (till exempel vår webbhotell), kommer de endast att få personuppgifter i den utsträckning som överföringen är nödvändig för motsvarande tjänst.

I händelse av att vi lägger ut vissa delar av databehandling (“orderbearbetning”), förpliktar vi kontraktsförädlarna att endast använda personuppgifter i enlighet med kraven i dataskyddslagar och för att skydda den registrerades rättigheter.

datasäkerhet

Vi gör vårt yttersta för att säkerställa säkerheten för dina uppgifter inom ramen för tillämpliga dataskyddslagar och tekniska möjligheter.

Dina personuppgifter är alltid krypterade. Vi använder SSL (Secure Socket Layer) kodningssystemet, men påpekar att dataöverföring via Internet (till exempel vid kommunikation via e-post) kan ha säkerhetsproblem. Ett fullständigt skydd av uppgifterna från tredje parts tillgång är tekniskt inte möjligt.

För att skydda dina data upprätthåller vi tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder som vi alltid anpassar till toppmodern teknik.

Vi garanterar inte att vårt erbjudande kommer att finnas tillgängligt vid vissa tillfällen. Störningar, avbrott eller misslyckanden kan inte uteslutas. Servrarna vi använder säkerhetskopieras regelbundet noggrant.

Status och uppdatering av denna sekretesspolicy

Denna sekretesspolicy har status som 24.05.2018. Vi förbehåller oss rätten att uppdatera sekretesspolicyen med tiden för att förbättra integriteten och / eller anpassa den till ändringar i regleringspraxis eller jurisdiktion. Den nuvarande sekretesspolicyen kan hämtas och skrivas ut av dig när som helst på webbplatsen på www.bestpen.se